00:00 Castelul Sükösd-Bethlen

03:21 Coloanele de Bazalt

05:17 Lacul de Smarald

06:40 Vulcan stins Racoș

În anul 2006 în partea superioară a Dealului Hegheș situat la ieșirea Oltului din defileul prin care străbate Munții Perșani, la nord-est de comuna Racoș, a fost înființată rezervația naturală Complexul Geologic Racoș. Această rezervație geologică se suprapune fostului vulcan Racoș cu activitate recentă (1,3 -1,5 milioane ani) și care a emis numai produse bazaltice. Alături de Lacul de Smarald situat într-o fostă carieră de bazalt și de peisajul selenar din zona carierei de scorii bazaltice situată în zona de vârf a vulcanului, cel mai renumit obiectiv al rezervației geologice sunt Coloanele de Bazalt declarate monument al naturii încă din 1960. Acestea au apărut în frontul unei cariere de bazalt sub forma unor coloane verticale subțiri, înalte de de 10-12 m, cu contur poligonal (pentagon și hexagon). Fisurile poligonale care separă coloanele s-au format prin contracția lavei bazaltice în timpul răcirii și consolidării rapide. În zona aflorimentului reprezentativ, dar și în cariere învecinate, se recunosc trei faze de curgere a lavei bazaltice, din care două au aspect columnar.

In 2006, in the upper part of the Heghes Hill, situated on the Olt River exit of the gorge through which the Perşani Mountains cross, northeast of Racos Commune, was established the nature reserve Racos Geological Complex. This geological reserve overlaps with the former Racos volcano having recent activity (1.3-1.5 million years), which only erupted basaltic products. Along with the Emerald Lake, located in a basalt quarry and the lunar landscape of the basaltic scoria quarry located in the peak of the volcano, the most famous landmark of the geological reserve is the Basalt Columns declared monument of nature since 1960. The columns have 10-12 m high and a polygonal contour (pentagon and hexagon). The polygonal cracks separating the columns were formed by the shrinkage of the basal lava during rapid cooling and consolidation. In the area of ​​this representative outcrop, but also in the adjacent quarries, three phases of basaltic lava flow are recognized, two of which have a columnar appearance.